EDUSKUNTAVAALIT

Olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, koska haluan olla rakentamassa Suomea, jossa ehkäistään syrjäytymistä, panostetaan koulutukseen, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä reiluun työelämään. Puolustetaan ihmisten ja eläinten oikeuksia sekä tehdään kaikki ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Ilmastokriisin ja luontokadon hillitseminen on aikamme tärkein tehtävä. Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tukemalla ja ohjaamalla ihmisten ja yritysten kulutusta ilmasto- ja ympäristöystävällisiin valintoihin, sekä investoimalla uusiutuvaan energiaan, planeettamme kestää jatkossakin. Ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi on oltava aina etusijalla. 

 • Luonnonsuojelun määrää on lisättävä, suojellaan lisää metsiä, vesistöjä ja eläimiä
 • Uudistetaan maataloustuet kasviperäiseen ruoantuotantoon siirtymiseksi
 • Pidetään kävely- ja pyörätiet kunnossa ja rakennetaan niitä lisää. Lasketaan julkisen liikenteen lippujen hintoja ja kehitetään raideliikennettä
 • Uudistetaan työmatkaliikenteeseen liittyvät edut suosimaan nykyistä paremmin kevyttä ja julkista liikennettä
 • Laaditaan luontolaki, jolla pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta
 • Parannetaan eläinten asemaa lailla ja lopetetaan turkistarhaus, sekä eläinten tehotuotanto

OIKEUS KOULUTUKSEEN JA OPPIMISEEN

Jokaisella on oltava oikeus maksuttomaan ja laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus tarvitsee riittävästi resursseja kaikilla asteilla, varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen panostamalla investoidaan ihmisten ja yhteiskunnan tulevaisuuteen. Pidetään huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta laadukkailla palveluilla sekä riittävällä toimeentulolla.

 • Pienennetään varhaiskasvatus- ja opetusryhmien kokoa lasten ja nuorten opiskelun parantamiseksi
 • Lisätään erityisopettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien määrää
 • Nostetaan opintotukea opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi
 • Kannustetaan kansainvälisten opiskelijoiden muuttamista Suomeen ja opintojen jälkeistä työllistymistä
 • Turvataan kouluissa tehtävän nuorisotyön resursseja

INHIMILLISTÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPOLITIIKKAA

Perustetaan päihdepolitiikka tutkittuun tietoon. Päihderiippuvuuden ei tule estää mielenterveyspalveluihin pääsyä, eikä mielenterveysongelmien pääsyä päihdepalveluihin. Mielenterveys- ja päihdepalveluja on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä kaikille. Päihdepolitiikassa on siirryttävä rangaistavuuden sijaan ennaltaehkäisevien palveluiden lisäämiseen ja haittojen vähentämiseen. Mielenterveyttä edistetään ja päihderiippuvuuksia ehkäistään myös kaventamalla hyvinvointieroja ja vähentämällä eriarvoisuutta.

 • Otetaan käyttöön huumeiden käyttöhuoneet, siten helpotetaan hoitoon hakeutumista ja vähennetään päihteistä aiheutuvia haittoja
 • Nopeutetaan kuntoutukseen ja katkaisuhoitoon pääsyä, sekä pidennetään hoitojaksoja
 • Kasvatetaan mielenterveyspalveluiden resursseja ja säädetään kansalaisaloitteen mukainen terapiatakuu
 • Muutetaan psykoterapiakoulutus julkisesti rahoitetuksi ja opiskelijalle maksuttomaksi, sekä mahdollistetaan kuntoutuspsykoterapia maksuttomaksi pienituloisille

REILU TYÖELÄMÄ

Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja työssä jaksamiseen parannamme työelämän tuottavuutta. Jokaisen on tultava palkalla ja yhdellä työllä toimeen. Lyhentämällä työaikaa ansiotasoa alentamatta lisätään eri alojen houkuttelevuutta ja vähennetään sairauspoissaoloja. Työpaikoilla rasismiin ja syrjintään on oltava nollatoleranssi ja siihen on puututtava. Reilua työelämää luomme parantamalla työntekijöiden asemaa. Perustulon käyttöönoton myötä ei olisi painetta vastaanottaa töitä, josta saatavalla palkalla ei tule toimeen. 

 • Otetaan käyttöön perustulo, jolla vahvistetaan esimerkiksi pienyrittäjien, keikkatyöntekijöiden ja kulttuurialan työntekijöiden asemaa
 • Vahvistetaan työehtosopimusten yleissitovuutta, luottamusmiesten asemaa ja lakko-oikeutta
 • Tiukennetaan lakia niin että osa-aikaisen työn tarjoamiselle muuten kuin työntekijän omasta tahdosta pitää olla esitettävissä selkeä syy, kuten määräaikaisessa työssä jo on
 • Kriminalisoidaan alipalkkaus ja estetään sillä työntekijöiden hyväksikäyttö
 • Parannetaan työntekijöiden toimeentuloa siirtämällä kiky-maksut takaisin työnantajien maksettaviksi
 • Laajennetaan anonyymiä työnhakua edistämään tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työelämää

Eduskuntavaalit 02.04.2023

ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

TUE KAMPANJAANI

Haluaisitko tukea matkaani eduskuntaan?

Vaalityötä on monenlaisia, voit osallistua matalalla kynnyksellä oman jaksamisen ja ajan puitteissa isosti, pienesti tai siltä väliltä. Jos haluat voit tukea minua tulemalla mukaan tukitiimiin laittamalla viestiä minulle. Jakamalla postauksiani somessa, suosittelemalla minua ystäville ja tutuille tai lahjoittamalla kampanjaani, jotta saisin näkyvyyttä. 

Tule mukaan tekemään työtä oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen Suomen puolesta. 

Kiitän etukäteen teitä jokaista, jotka tuette minua.